top of page

Artist in Residence

Villa Lofoten inviterer kunstnere til gjesteopphold. Stedet er en plass for arbeid, inspirasjon og refleksjon. Her utforskes det rurale landskapet og dets historie. Kunstnerne arbeider innenfor ulike typer kunstneriske disipliner.

Programmet er støttet av Kulturrådet og Nordland Fylkeskommune.

Marit Grimstad Eggen
Norge

Marit Grimstad Eggen er dramaturg. Hun arbeider sammen med scenekunstner Eirik Fauske om å utvikle ei teaterforestilling i Lofoten i 2018 og 2019. Forestillingen er en søken etter et større vi og undersøker mellom annet ulike former for publikumsfellesskap.

Eirik Fauske, 
Norge

Eirik Fauske er scenekunstner. Han arbeider sammen med dramaturg Marit Grimstad Eggen om å utvikle ei teaterforestilling i Lofoten i 2018 og 2019. Forestillingen er en søken etter et større vi og undersøker mellom annet ulike former for publikumsfellesskap.

Julie Skarland, 
Norge

Julie Skarland er moteskaper og tekstilkunstner. Hun har bodd og arbeidet i Paris i 20 år, og i New-Dehli de siste 11 årene. Under sine opphold i Villa Lofoten vil Julie utvikle arbeider innenfor tekstil, film og mote basert på sine sanselige inntrykk og menneskelige møter i Lofoten.

Julie Skarland

Annick Ligtermoet,

Nederland

 

Annick Ligtermoet er fotograf. Under sitt opphold utforsker og dokumenterer hun naturens egne prosesser, former biomasse til objekter og uforsker tang og tare som kunstnerisk materiale.

Annick Ligtermoet

 

Gry Rask Sørensen,
Norge

Gry Rask Sørensen er billedkunstner.

Under sitt opphold utforsker hun hvordan lokale planter og vekster lar seg bruke som materiale og fargemidler i tekstile installasjoner. 

 

Ingela Magner, 

Sverige

Ingela Magner er regissør, manusforfatter og forfatter. Under sitt opphold arbeider hun med en fortelling for barn basert på historisk materiale og arkeologiske funn fra den skandinaviske høymiddelalderen. 

 

Ingela Magner

Camilla Figenschou,
Norge

Camilla Figenschou bor og virker i Lofoten. Hun er billedkunstner og arbeider med fotografi og bevegelige bilder. Hun tilstreber et oppmerksomt kamerablikk. I sitt residensprosjekt omskriver hun faktiske stedlige forhold til filmatiske fiktive bruddstykker.

Camilla Figenschou

Hanna Ljungh,
Sverige

Hanna Ljungh er billedkunstner. Hun har over lengre tid viet seg til kunstneriske undersøkelser av materialer vi betegner som stein, eng, jord, mark og fjell. Under sitt residensopphold arbeider Ljungh med en sensorisk filmatisk tilnærming som metode i en ny 16 mm film.

 

Hanna Ljungh

Dan Isaac Wallin,
Sverige

Dan Isaac Wallin er en fotograf som arbeider aktivt med proporsjonene mellom mennesket og omgivelsene gjennom sitt særegne poetisk blikk. Han jobber med

polaroid og alternative fotografiske prosesser.

 

Dan Isaac Wallin

Acacia johnson,
USA

Acacia Johnson er en kunstfotograf fra Alaska med fokus på de polare områder. Hun arbeider med et større komparativt studie hvor hun ved hjelp av kamera undersøker forholdet mellom menneske og natur i Arktis.

 

Acacia Johnson

Virginie Surdej,
Belgia

Virginie Surdej er kunstfotograf og filmfotograf.

Hun har allerede deltatt i en rekke filmprosjekt i Lofoten.

I sitt arbeid som fotograf undersøker hun hvordan tiden utspiller seg i landskapet, arkitekturen og mennesket.

Virginie Surdej

Nanna Frank Møller,
Danmark

Nanna Frank Møller er regissør, fotograf og klipper. Hun har laget en rekke prisbelønte dokumentarfilmer som kjennetegnes av at hun går tett på karakterene, og gir dem et rom å utspille seg i som er preget av dyp menneskelighet.

 

Nanna Frank Møller

bottom of page