top of page

Artist in Residence

Villa Lofoten inviterer kunstnere og håndverkere til gjeste- og arbeidsopphold. Stedet er en plass for arbeid, inspirasjon og refleksjon. Her utforskes det rurale landskapet og dets historie. Kunstnerne arbeider innenfor ulike typer kunstneriske disipliner,  mens håndverkerne forvalter spesialkompetanse som er anvendt i restaureringen av det bevaringsverdige anlegget Villa Lofoten eier i havna.

Kunstnerprogrammet er støttet av Kulturrådet og Nordland fylkeskommune. Restaureringen av anlegget er finansiert av Villa Lofoten med hovedsakelig støtte fra Kulturminnefondet og Innovasjon Norge, og bidrag fra UNI-stiftelsen, Fylkesmannen i Nordland, Fortidsminneforeningen / Sparebankstiftelsen DNB, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune

2019-2021

Camilla.jpg
Camilla Barratt–Due, Norway - Tyskland
Komponist, musiker og preformance-kunstner

Camilla Barratt–Due er utdannet på trekkspill, komponerer, synger og gjør performance. I Lofoten tar hun utgangspunkt i skipsvrak og en bestemt ulykke; forliset av D/S Havskåren utenfor Kvalnes i 1946. Resultatet av undersøkelsene blir en performativ installasjon som urframføres under Stamsund Teaterfestival 2020.

Camilla deltar også som lærer i lydkunst i prosjektet Jeg, midt i historien med 9. klasse på Bøstad skole. Elevene arbeider med feltopptak og fokuserer på endringene i lydlandskapet de omgir seg med. Opptakene bruker de som materiale for komposisjon.

Camilla Barratt-Due

Olivier_edited.jpg
Olivier Touche, Frankrike
Lydkunstner

Olivier Touch er utdannet lyddesigner og har gjort opptakslyd og lyddesign på en rekke filmer. Broer kan i følge ham forstås som et krysningspunkt. Her møtes de motstridende energistrømmene mellom menneskelige krav (trafikk, energi, vann) og naturlige uunngåelige begrensninger (strømmer, kløfter, vindretninger). Hans prosjekt er derfor å utforske lydene på Gimsøystraumbrua i alle typer vær og utvikle et sonisk portrett av stedet.

Oliver Touche

Pauline_edited.jpg
Pauline Grethen, Frankrike
Grafisk designer

Pauline Grethen er utdannet grafisk designer og arbeider som set dekoratør i filmproduksjoner. Under sitt opphold deltar hun sammen med designeren Ida Sæterdal i utformingen av kunstboka I menns minne av fotograf Virginie Surdej og kunsthistoriker Aaslaug Vaa. Pauline er også involvert i prosjektet Jeg, midt i historien med 9. klasse på Bøstad skole. En av deres oppgaver er å samle inn matoppskrifter etter sine forfedre og en fortelling om retten , lage sin vri på oppskriften sammen med kokken Cecilie Steinkjer og dele sine oppskrifter og fortellinger i egen kokebok. Pauline designer kokeboka i møte med klassen og gjennom internett fra Paris.

Pauline Grethen

Vegard_edited.jpg
Vegard Lund Johannessen, Norge
Håndverker og glassblåser

Vegard Lund Johannessen er håndverker og glassblåser. Han og Sigrid Høyforsslett Bjørbæk driver Bruket glasstudio i Bodø. Sammen med håndverker Daniel Mabin bygger han vestre ende av rorbua på Kleivan. De restaurerer og innreder for øvrig hele bygningen innvendig.

Vegard Lund Johannessen

Margrete_edited.jpg
Margrete Bjone Engelien, Norge
Arkitekt

Margrete Bjone Engelien er nyutdannet arkitekt fra  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København. Margrete har under mottoet vern gjennom bruk prosjektert restaureringen av eksisterende låve på gårdsbruket til Villa Lofoten, samt et tilbygg. Låven ombygges til flerbrukshus med lydstudio, arbeidsplasser, møterom og en sal for arrangement med opp til 30 personer. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med håndverker Daniel Mabin, ingeniør Jossi Pettersen, eier Aaslaug Vaa og i dialog med Einar Engen og Gunhild Ryen i Kulturminnefondet.

IMG_1530_edited.jpg
Daniel Mabin, Norway – Australia
Håndverker

Daniel Mabin er håndverker utdannet i Australia. Sammen med håndverker Vegard Lund Johannessen rekonstruerer han vestre ende av rorbua på Kleivan. I tillegg restaurerer og innreder de hele bygningen innvendig. Daniel deltar også i prosjekteringen av restaureringen av og tilbygg til låven sammen med gjestekunstner og arkitekt Margrete Bjone Engelien.

2015-2018

Marit Grimstad Eggen, Norge
Dramaturg

Marit Grimstad Eggen er dramaturg. Hun arbeider sammen med scenekunstner Eirik Fauske om å utvikle ei teaterforestilling i Lofoten i 2018 og 2019. Forestillingen er en søken etter et større vi og undersøker mellom annet ulike former for publikumsfellesskap.

Eirik Fauske, Norge 
Scenekunstner

Eirik Fauske er scenekunstner. Han arbeider sammen med dramaturg Marit Grimstad Eggen om å utvikle ei teaterforestilling i Lofoten i 2018 og 2019. Forestillingen er en søken etter et større vi og undersøker mellom annet ulike former for publikumsfellesskap.

Eirik Fauske

Julie Skarland, Norge
Moteskaper og tekstilkunstner

Julie Skarland er moteskaper og tekstilkunstner. Hun har bodd og arbeidet i Paris i 20 år, og i New-Dehli de siste 11 årene. Under sine opphold i Villa Lofoten vil Julie utvikle arbeider innenfor tekstil, film og mote basert på sine sanselige inntrykk og menneskelige møter i Lofoten.

Julie Skarland

Annick Ligtermoet, Finland

Kunstner og fotograf

 

Annick Ligtermoet er fotograf. Under sitt opphold utforsker og dokumenterer hun naturens egne prosesser, former biomasse til objekter og uforsker tang og tare som kunstnerisk materiale.

Annick Ligtermoet

Gry Rask Sørensen, Norge
Billedkunstner

Gry Rask Sørensen er billedkunstner. Under sitt opphold utforsker hun hvordan lokale planter og vekster lar seg bruke som materiale og fargemidler i tekstile installasjoner. 

 

Ingela Magner, Sverige

Forfatter og regissør

Ingela Magner er regissør, manusforfatter og forfatter. Under sitt opphold arbeider hun med en fortelling for barn basert på historisk materiale og arkeologiske funn fra den skandinaviske høymiddelalderen. 

 

Ingela Magner

Camilla Figenschou, Norge
Billedkunstner

Camilla Figenschou bor og virker i Lofoten. Hun er billedkunstner og arbeider med fotografi og bevegelige bilder. Hun tilstreber et oppmerksomt kamerablikk. I sitt residensprosjekt omskriver hun faktiske stedlige forhold til filmatiske fiktive bruddstykker.

Camilla Figenschou

Hanna Ljungh, Sverige
Billedkunstner

Hanna Ljungh er billedkunstner. Hun har over lengre tid viet seg til kunstneriske undersøkelser av materialer vi betegner som stein, eng, jord, mark og fjell. Under sitt residensopphold arbeider Ljungh med en sensorisk filmatisk tilnærming som metode i en ny 16 mm film.

 

Hanna Ljungh

Dan Isaac Wallin, Sverige
Fotograf

Dan Isaac Wallin er en fotograf som arbeider aktivt med proporsjonene mellom mennesket og omgivelsene gjennom sitt særegne poetisk blikk. Han jobber med polaroid og alternative fotografiske prosesser.

 

Dan Isaac Wallin

Acacia Johnson, USA
Kunstfotograf

Acacia Johnson er en kunstfotograf fra Alaska med fokus på de polare områder. Hun arbeider med et større komparativt studie hvor hun ved hjelp av kamera undersøker forholdet mellom menneske og natur i Arktis.

 

Acacia Johnson

Virginie Surdej, Belgia
Fotograf og filmfotograf

Virginie Surdej er kunstfotograf og filmfotograf. Hun har allerede deltatt i en rekke filmprosjekt i Lofoten. I sitt arbeid som fotograf undersøker hun hvordan tiden utspiller seg i landskapet, arkitekturen og mennesket.

Virginie Surdej

Nanna Frank Møller, Danmark
Instruktør, klipper og fotograf

Nanna Frank Møller er regissør, fotograf og klipper. Hun har laget en rekke prisbelønte dokumentarfilmer som kjennetegnes av at hun går tett på karakterene, og gir dem et rom å utspille seg i som er preget av dyp menneskelighet.

 

Nanna Frank Møller

Tor Edvin Eliassen, Norge

Filmfotograf

Tor Edvin Eliassen studerer filmfoto på Filmskolen i Lodz i Polen, samtidig er han fotograf og assistent i flere prosjekt i regi av Villa Lofoten.

Tor Edvin Eliassen

Screen Shot 2015-11-04 at 4.49.56 PM_edi

Uffe Black Nielsen, Danmark

Arkitekt

Uffe Black Nielsen er arkitekt. Under sine opphold i Villa Lofoten har han i samarbeid med eier registret, dokumenterte og prosjektert restaureringen av det bevaringsverdig anlegget Villa Lofoten eier i havna: Rorbua, salteriet, trandamperiet og kaianlegget.

Jørn Nyseth Ranum, Norge

Regissør og filmfotograf

Jørn Nyseth Ranum er filmregissør og –fotograf. Under sine opphold i Villa Lofoten arbeider han sammen med astrofysiker Jean Surdej. De gjennomfører workshops i film og astrofysikk sammen med ungdom fra Lofoten. Prosjektet resulterer i filmen Barn av stjerner.

Jørn Nyseth Ranum

Frøya Thue, Norge

Designer

Frøya Thue er utdannet tjenestedesigner. Under sine opphold i Villa Lofoten har hun utviklet stedets hjemmeside parallelt med restaureringen av de bevaringsverdige bygningene.

Eystein_9758_edited.jpg

Eystein Greibrokk, Norge

Tradisjonshåndverker

Eystein Greibrokk er tradisjonshåndverker. Under sine opphold i Villa Lofoten restaurerer han ovnen og teglsteinspipa i trandamperiet. Han prosjekterer og leder også restaureringen og oppgraderingen av kaianlegget. Eystein er spesialist på leire- og tørrmuring. Under arbeidet på kaia har han med seg murer Anders Lyche Oppegaard https://www.ragg.no og Karl Kristiansen fra Lofothau på gravmaskin.

https://www.eysteingreibrokk.no

geir_edited.jpg

Geir Losnegaard, Norge

Møbelsnekker

Geir Losnegaard er gullsmed og møbelsnekker. Under sine opphold i Villa Lofoten har han designet og bygd plassbygde møbler i 2. og 3. etasje i Salteriet.

bottom of page