top of page

Verdier og visjoner

Villa Lofoten er et reisemål og en kulturarena. Vårt navn kommer fra det klassiske villabegrepet, som skriver seg tilbake til antikken: Her trekker vi oss tilbake, utvider vår forståelse og lever i pakt med naturen. Samtidig speiler vi oss i fiskerbondens livsførsel til lands og til vanns: I deres nøysomme og omtenksomme omgang med omgivelsene. Oppholdet i våre bevaringsverdige bygninger gir tilgang til kontemplasjon og ro, intellektuell fordypning og kreativ utfoldelse. Samtidig følger vi naturens egne rytmer; dagene og årstidenes syklus.

KleivanHavn_072_temp.jpg

Visjon

Villa Lofoten ønsker å bidra til utvikling av en ny grunnfortelling i vår kultur. Her forflytter vi oss fra nåtidsfiksering, krav om økonomisk vekst og termen «jeg» til en ennå ukjent grunnfortelling som setter søkelys på framtida og betegnelsen «vi». Et vi som bestreber å leve i overenstemmelse med sine omgivelser. Dette gjør vi gjennom økoturisme og filmproduksjon, som residens for kunstnere, forskere og håndverkere og som arena for symposier og workshops. Slik bidrar Villa Lofoten til et bærekraftig samfunn, offentlig samtale, ytringsfrihet og demokrati.

Verdier

Villa Lofoten er i dialog med omgivelsene, baserer seg på bærekraftige verdier og enkeltmenneskers kunnskap. Vi tematiserer spørsmålet om forholdet mellom fortid og framtid, natur og kultur, tro og søken. Vi aktualiserer motsetningsforholdet mellom det rurale og urbane, antagonismen mellom forbruk og bærekraft, ambivalensen mellom det gamle og det nye og spenningen mellom frihet og frihandel.
image.png
image.png
1. Villa Lofoten driver økoturisme og kulturproduksjon i forlengelsen av og i overensstemmelse med fiskerbøndenes nøysomme og miljøtilpassede liv.

2. Villa Lofoten inviterer til lengre opphold, bruk av offentlig transport og bærekraftige aktiviteter i nærområdet.

3. Villa Lofoten baserer seg på sirkulær økonomi gjennom gjenbruk av miljø, bygninger og gjenstander, minst mulig forbruk og bruk av miljøvennlige produkter.

4. Villa Lofoten bidrar til kontinuitet i et fraflyttet fiskevær, bruker lokale råvarer og arbeidskraft, formidler lokal natur- og kulturhistorie og er en samarbeidsarena.

5. Villa Lofoten bidrar aktivt til kulturvern gjennom bevaring, restaurering og gjenbruk av fiskerbøndenes miljø og bygninger, bruk av lokale materialer og kompetanseutvikling innenfor håndverksfagene.

6. Villa Lofotens vertskap formidler bred kunnskap om landsdelens kultur- og naturhistorie gjennom personlige møter og film, bøker og workshops.

7. Fra Villa Lofoten reiser våre gjester hjem med minner fra unike naturopplevelser i skjermede omgivelser og opphold i eksklusive bygninger møblert med skandinavisk kunst og design, smaksopplevelser fra fiskerbondens spiskammer og glade dyr på beite, kunnskap om fiskerbondens og minner fra møter med andre på på kaikanten.

Registrer deg og få månedlige nyheter fra oss 

bottom of page