top of page

 Kulturproduksjon

Villa Lofoten driver kombinasjonsdrift mellom reiseliv og kunst- og kulturproduksjon. Vi produserer film og driver et tverrfaglig gjesteoppholdsprogram for kunstnere. Vi gjennomfører workshops og driver prosjekt i samarbeid med folk fra inn- og utland.

Hittil er restaureringen av vår bygningsmasse vårt mest omfattende prosjekt.

Kulturproduksjonen er preget av at vi går i dialog med omgivelsene, baserer oss på rurale verdier og enkeltmenneskers kunnskap. Slik ønsker vi å bidra til offentlig samtale, ytringsfrihet og demokrati.

Registrer deg og få månedlige nyheter fra oss 

bottom of page